top of page
UA_SVK.jpg
Original on Transparent copy.png
EEA-and-Norway_grants_White.png
svk.png
Projekt „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU“ čerpá výhody z grantu 832 827,00 EUR z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP.  

"Ako býva bežné, medzi susedmi často dochádza k nezhodám, konfliktom a obavám, čo sa týka hlavne pašeráctva a prevádzačstva, vzťahov k Rusku a korupcie. V rovnakom čase, Slovensko a Ukrajina si užívajú bilaterálne vzťahy bez škandálov a nedôvery. Tieto vzťahy majú veľmi blízko k stavu strategického partnerstva. Napriek 97km dlhej spoločnej hranice, sú Slovensko a Ukrajina dobrými susedmi a dôveryhodnými priateľmi." (Medzinárodné centrum pre politické štúdia, Kyjev).

Na to, aby sa mohlo pokračovať v týchto pozitívnych vzťahoch, vytvorenie kontaktných miest na spoločné vzdelávanie a spoluprácu je nevyhnutné, do čoho budú zapojené kompetentné orgány, miestne komunity a odborníci z oboch strán hranice. Vec nebude mať význam len pre samotný projekt ale cieľom je vytvoriť nové partnerstvá a pokračovať v úsilí v oblasti spolupráce.

 

Dobrá pohraničná spolupráca a riadenie budú zásadné v prípade možného budúceho prijatia Ukrajiny do EU. Z toho dôvodu bude tento projekt podporovať snahy Ukrajiny o jej budúce prijatie do EU.

Celkovým cieľom projektu SIBSU je v prvom rade zabezpečiť výmenu najlepších skúseností medzi hraničnou políciou a colnou správou SR a Ukrajiny a taktiež zistiť možnosti na vylepšenie integrovaného riadenia hraníc. Ďalej zvýšiť povedomie verejnosti a jej porozumenie čo sa týka práce hraničných zložiek v pohraničných regiónoch a obciach na Slovensku a Ukrajine. Po tretie, odovzdať vedomosti týkajúce sa dopadu hraníc na socioekonomický rozvoj pohraničných regiónov, ako aj možností pre cezhraničnú spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi tvorcami politiky a rozhodnutí na oboch stranách hraníc.

bottom of page