top of page

Využitie technológií
v procese 
colnej kontroly

(SLOVENČINA)

colna kontrola technolgie SK .png

Využitie technológií 
v procese
colnej kontroly

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-19 o 10.34.54.png

aktuálne trendy
v odhaľovaní
nezákonného
dovozu a vývozu
peňažných prostriedkov

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-09 o 18.11.54.png

Aktuálne trendy
v odhaľovaní
nezákonného
dovozu a vývozu
peňažných prostriedkov

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-09 o 18.11.32.png

obchodovanie s ľuďmi
situácia v slovenskej republike a na ukrajine

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.47.50.png

obchodovanie s ľudmi
situácia v slovenskej republike na ukrajine

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.48.55.png

AKtuálne trendy
pri výcviku
služobných psov
finančnej správy
na odhaľovanie 
nezákonného 
dovozu tovaru

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png

aktuálne trendy
pri výcviku
služobných psov
finančnej správy
na odhaľovanie
nezákonného
dovozu tovaru 

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png

využitie it technológií
v procese
colnej kontroly

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png

využitie it technológií
v procese
colnej kontroly

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2022-12-08 o 12.05.08.png

aktuálne trendy
v odhaľovaní neregulárnych dokladov
ukrajina a slovensko

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png

akTUálne trendy 
v odhaľovaní
neregulárnych dokladov
ukrajina a slovensko

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png

aktuálne trendy
v odhaľovaní neregulárnych dokladov
ukrajina a slovensko

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.03.06.png

akTUálne trendy 
v odhaľovaní
neregulárnych dokladov
ukrajina a slovensko

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.03.38.png

aktuálne trendy
v odhaľovaní neregulárnych dokladov
ukrajina a slovensko

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.07.43.png

akTUálne trendy 
v odhaľovaní
neregulárnych dokladov
ukrajina a slovensko

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.07.59.png

spoločná colná kontrola na hraničných priechodoch

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.06.46.png

spoločná colná kontrola na hraničných priechodoch

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.07.12.png

informačné systémy

v colnom konaní

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.06.26.png

informačné
systémy
v colnom konaní

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.06.10.png

boj proti nepovoleným preletom cez hranice

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.05.29.png

boj proti nepovoleným preletom cez hranice

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.05.44.png

EUROSUR

- systém hraničného 

(SLOVENČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.04.45.png

EUROSUR

- systém hraničného 

(UKRAJINČINA)

Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png
Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.05.11.png

spolupracujúca hranica

aktivita č. 8

Vytváranie ľudských zdrojov prípravou odborníkov na Slovensku a Ukrajine v oblasti cezhraničnej spolupráce.

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
​V EURÓPE
A VEREJNÁ SPRÁVA NAPRIEČ HRANICOU (SK-UA)

Snímka obrazovky 2023-04-12 o 14.27.35.png

HRANICE
A CEZHRANIČNÁ
SPOLUPRÁCA

Snímka obrazovky 2023-04-12 o 14.32.14.png

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
A REGIONÁLNY ROZVOJ

Snímka obrazovky 2023-04-12 o 14.35.03.png

FENOMÉN HRANICE AKO

GARANT (NIE LEN)

EURÓPSKEJ REGIONÁLNEJ RÔZNOSTI

policy papers

BezpeČná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom
a Ukrajinou: faktory ovplyvňujúce cezhraničnú spoluprácu

Táto publikácia ponúka zhrnutie hlavných zistení z výskumu uskutočneného v rámci projektu Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorý bol podporený finančným mechanizmom EHP a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Publikácia, ktorú vám predstavujeme, je sumarizáciou hlavného, rozsiahlejšieho publikačného výstupu, ktorý bol vydaný v anglickom jazyku pod názvom Safe and Inclusive Border between Slovakia and Ukraine: Research on factors influencing cross‐border cooperation 

(A. Duleba, M. Lendel, V. Oravcová, eds.).

Snímka obrazovky 2023-04-18 o 15.57.40.png

SLOVENČINA

UKRAJINČINA

Snímka obrazovky 2023-05-05 o 9.37.01.png

BezpeČná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom
a Ukrajinou: faktory ovplyvňujúce cezhraničnú spoluprácu

Táto publikácia ponúka zhrnutie hlavných zistení z výskumu uskutočneného v rámci projektu Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorý bol podporený finančným mechanizmom EHP a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Publikácia, ktorú vám predstavujeme, je sumarizáciou hlavného, rozsiahlejšieho publikačného výstupu, ktorý bol vydaný v anglickom jazyku pod názvom Safe and Inclusive Border between Slovakia and Ukraine: Research on factors influencing cross‐border cooperation 

(A. Duleba, M. Lendel, V. Oravcová, eds.).

(IN ENGLISH)

Snímka obrazovky 2023-06-29 o 9.48.04.png

články

dve strany jednej hranice 

pasvik, rieka ktorá rozpráva o ďalekom severE

nehanebné nakupovanie 

posúvanie hranice 

bezpilotné lietadlá - súčasnosť a budúcnosť 

spoločné hliadky na spoločnej hranici medzi slovenskom a ukrajinou 

,,koncepcia duleba'' 

príklady nelegálneho prekročenia hraníc

príklady nelegálneho pašovania tovaru 

vytvorenie colných úradov v zakarpatsku

Novodobé dejiny colníctva na zakarpatsku

Publications in newspapers and electronic media (UA):
 

​​Ільницький В. Кордон єднання і співпраці. «Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/article/polityka/kordon-yednannya-i-spivpratsi

 

Ільницький В. Громадські активісти Закарпаття допомагають бійцям на передовій. «Газета День». URL: https://day.kyiv.ua/article/den-ukrayiny/hromadski-aktyvisty-zakarpattya-dopomahayut-biytsyam-na-peredoviy

Євроінтеграційні прагнення України мають стати серцевиною діяльності державних структур, які безпосередньо співпрацюють з європейськими колегами. «Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/article/den-ukrayiny/yevrointehratsiyni-prahnennya-ukrayiny

Ільницький В. Працювати на рівні вимог ЄС. Таку мету ставлять собі українські прикордонники. «Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/article/den-ukrayiny/pratsyuvaty-na-rivni-vymoh-yes

Ільницький В. Відбулася завершальна конференція проєкту «Безпечний та інклюзивний кордон між Словаччиною та Україною». «Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/article/den-ukrayiny/vidbulasya-zavershalna-konferentsiya-proyektu-bezpechnyy-ta-inklyuzyvnyy

Ільницький В. «Кордон та його впливи на соціально-економічний розвиток» зі словацькими партнерами». Веб-сайт ДВНЗ «УжНУ». URL https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/v-uzhnu-diskutuvali-na-temu-kordon-ta-jogo-vplivi.htm

 

Ільницький В. «Як кордон впливає на соціально-економічний розвиток територій». Газета «День». URL: https://day.kyiv.ua/article/den-ukrayiny/yak-kordon-vplyvaye-na-sotsialno-ekonomichnyy-rozvytok-terytoriy

 

Ільницький В. «Не аналітикою єдиною... ». «Газета «Новини Закарпаття». URL: http://novzak.uz.ua/news/ne-analitykoyu-yedynoyu-gromadski-aktyvisty-dopomagayut-bijtsyam/   

 

Штефаньо О. Про формально законні оборудки з валютою, контрабанду й те, чому словаки не повертають наших ухилянтів. «Новини Закарпаття». URL: http://novzak.uz.ua/news/pro-formalno-zakonni-oborudky-z-valyutoyu-kontrabandu-j-te-chomu-slovaky-ne-povertayut-nashyh-uhylyantiv/

​​Штефаньо О. Про формально законні оборудки з валютою, контрабанду й те, чому словаки не повертають наших ухилянтів. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/pro-formalno-zakonni-oborudki-z-valyutoyu-kontrabandu-j-te-chomu-slovaki-ne-povertayut-nashih-uhilyantiv/

 

Штефаньо О. Як словацькі поліцаї вчили українську, а закарпатські митники й прикордонники – словацьку «Новини Закарпаття». URL: http://novzak.uz.ua/news/yak-slovatski-politsayi-vchyly-ukrayinsku-a-zakarpatski-mytnyky-j-prykordonnyky-slovatsku/

 

Штефаньо О. Як словацькі поліцаї вчили українську, а закарпатські митники й прикордонники – словацьку. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/yak-slovacki-policayi-vchili-ukrayinsku-a-zakarpatski-mitniki-j-prikordonniki-slovacku/  

 

Бреза І. Мова має значення: як словацькі митники та прикордонники вчать українську, а українські – словацьку. «Новини Закарпаття uzhgorod.net.ua». URL: https://uzhgorod.net.ua/news/171769

 

Бреза І. Мова має значення: як словацькі митники та прикордонники вчать українську, а українські – словацьку. «Голос Карпат». URL: https://goloskarpat.info/society/635bfbae2e4ea/

 

Бреза І. Мова має значення: як словацькі митники та прикордонники вчать українську, а українські – словацьку. «Заголовок». URL: https://zaholovok.com.ua/mova-mae-znachennya-yak-slovacki-mitniki-ta-prikordonniki-vchat-ukrainsku-ukrainski-slovacku

 

Бреза І. «Ми пускали всіх, хто втікав від війни». «Заголовок». URL: https://zaholovok.com.ua/mi-puskali-vsikh-khto-vtikav-vid-viyni

 

Бреза І. «Ми пускали всіх, хто втікав від війни». «Карпатський об’єктив». URL: http://podiji.ko.net.ua/?p=114818

 

Бреза І. «Ми пускали всіх, хто втікав від війни», – словацькі прикордонники. «Новини Закарпаття uzhgorod.net.ua». URL: https://uzhgorod.net.ua/news/172029

 

Бреза І. «Ми пускали всіх, хто втікав від війни», – словацькі прикордонники. «KISZo». URL:https://kiszo.news/2022/11/10/%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85-%D1%85%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8/

 

Бреза І. Раніше до Словаччини возили цигарки, тепер банківські картки. «Zaholovok» URL:https://zaholovok.com.ua/ranishe-do-slovachchini-vozili-cigarki-teper-bankivski-kartki

 

Бреза І. Раніше до Словаччини возили цигарки, тепер банківські картки. «KISZo». URL:  https://kiszo.news/2022/11/17/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D1%82/

 

Бреза І. Раніше до Словаччини возили цигарки, тепер банківські картки. «Новини Закарпаття». URL: https://transkarpatia.net/transcarpathia/our-news/162413-ranishe-do-slovachchini-vozili-cigarki-teper-bankivski-kartki.html

 

Бреза І. Раніше до Словаччини возили цигарки, тепер банківські картки. «Новини Закарпаття uzhgorod.net.ua».URL: https://www.uzhgorod.net.ua/news/172193

 

Бреза І. Раніше до Словаччини возили цигарки, тепер банківські картки. «Хуст Інфо». URL: https://khustinfo.com/publ/istorija_zakarpattja/zakarpattja_suchasne/ranishe_do_slovachchini_vozili_cigarki_teper_bankivski_kartki/10-1-0-6948

 

Бреза І. УжНУ та Пряшівський університет співпрацюватимуть у сфері прикордонних досліджень. «Газета «День». URL: https://zaholovok.com.ua/uzhnu-ta-pryashivskiy-universitet-spivpracyuvatimut-u-sferi-prikordonnikh-doslidzhen

 

Бреза І. УжНУ та Пряшівський університет співпрацюватимуть у сфері прикордонних досліджень. «Закарпаття онлайн». URL: https://zakarpattya.net.ua/News/224413-UzhNU-ta-Priashivskyi-universytet-spivpratsiuvatymut-u-sefri-prykordonnykh-doslidzhen-FOTO

 

Бреза І. УжНУ та Пряшівський університет співпрацюватимуть у сфері прикордонних досліджень. «Новини Закарпаття uzhgorod.net.ua» URL: https://uzhgorod.net.ua/news/172456

 

Бреза І. УжНУ та Пряшівський університет співпрацюватимуть у сфері прикордонних досліджень. «Карпатський об’єктив». URL: http://life.ko.net.ua/?p=139394

 

«Кордон та його впливи на соціально-економічний розвиток»: команда ЦАРР спільно з УжНУ та SFPA організували дискусію щодо управління кордонами. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: http://rrac.com.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d1%82%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba/

 

«Словаччина підтримує Україну: співробітництво партнерів». Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/slovachchina-pidtrimuye-ukrayinu-spivrobitnictvo-partneriv/

 

 

 

 

Publications on social networks (UA):

«Кордон та його впливи на соціально-економічний розвиток»: про що дискутували фахівці та науковці УжНУ, митної і прикордонної служб. Фейсбук-сторінка Закарпатської митниці. URL:https://www.facebook.com/100076545033576/posts/pfbid022m3uE4xZPKz6G5nzBfC9pLVnyaRzarLsnP4JnWYEk6KSRXr1eMEUiobA1arHuiE9l/?sfnsn=mo

«Прикордонники України отримали сертифікати про завершення мовного курсу у Словаччині». Фейсбук-сторінка Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон. URL:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035GAmBfkwcrPJF2DGqtBQ7DUsXGa6Td9TmJF9sULzvde7ujuV8uBDkxQyT3DBd8BCl&id=100069013156215

«Прикордонники України обмінювалися досвідом зі словацькими колегами».  Фейсбук-сторінка Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. URL: https://www.facebook.com/100069013156215/posts/pfbid02NrQZu6dmKgohEQJE75ScuN1hogTwWMq76CmXY7p45xeWtQEpJPqXKavwhELk8fMvl/?sfnsn=mo

 «Кордон та його впливи на соціально-економічний розвиток». Веб-сайт Державної прикордонної служби України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Kordon-ta-yogo-vplivi-na-socialno-ekonomichniy-rozvitok/

«На Закарпатті дискутували про вплив кордону на соціально-економічний розвиток регіону та співпрацю у рамках проєкту SIBSU». Фейсбук-сторінка Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FETcPmDrLZboZ16omnNmqo6onu3wmeyJSEom9d8wTEdJTCDuhebddMPT1YqU52Vol&id=100069013156215

 «Прикордонники України ознайомилися з роботою підрозділів охорони кордону Словаччини». Фейсбук-сторінка Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. URL:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uA3c4wyELAGVdVATjLJcNwFqXRGaSF2MMGzUgL5CcWEN56Lp1MV8TxgmQRUaRfNNl&id=100069013156215

«Словацькі прикордонники передали українським військовослужбовцям гуманітарну допомогу». Фейсбук-сторінка Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. URL: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=280760660901037&id=100069013156215

19.06 в Словаччині, в Пряшеві реалізовано фінальний етап проєкту - заключну конференцію #SIBSU, яка продемонструвала широкому загалу результати плідної співпраці  України, Словаччини, Норвегії. URL: https://www.facebook.com/100079209773901/posts/pfbid02twqqML9yoe22xqxJSRfkgKuWRiwCJTHRAZPyKgzyBG6sBccHXRWguUzwKR28Cutfl/?d=w

Publications on RRAC WEBSITE (UA):

SIBSU – Safe and Inclusive Border between Slovakia and Ukraine.  Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/sibsu-safe-and-inclusive-border-between-slovakia-and-ukraine/

 

Розпочалася практична реалізація міжнародного проєкту за участі Центру аналізу регіональних ризиків. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/rozpochalasya-praktichna-realizaciya-mizhnarodnogo-proyektu-za-uchasti-centru-analizu-regionalnih-rizikiv/

 

Візит співробітників Держмитслужби до Кінологічного центру в Словаччині. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/vizit-spivrobitnikiv-derzhmitsluzhbi-do-kinologichnogo-centru-v-slovachchini/

 

Навчання офіцерів Державної прикордонної служби України в Словаччині. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/navchannya-oficeriv-derzhavnoyi-prikordonnoyi-sluzhbi-ukrayini-v-slovachchini/

 

Тематичний воркшоп для працівників митних органів зі Словаччини та України. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/tematichnij-vorkshop-dlya-pracivnikiv-mitnih-organiv-zi-slovachchini-ta-ukrayini/

 

Прикордонники України отримали сертифікати про завершення мовного курсу в Словаччині. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/prikordonniki-ukrayini-otrimali-sertifikati-pro-zavershennya-movnogo-kursu-u-slovachchini/

 

Прикордонники України обмінювалися досвідом зі словацькими колегами. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/prikordonniki-ukrayini-obminyuvalisya-dosvidom-zi-slovackimi-kolegami/

 

Як словацькі поліцаї вчили українську, а закарпатські митники й прикордонники – словацьку (за матеріалами публікації О. Штефаньо, сайт Новини Закарпаття). Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/yak-slovacki-policayi-vchili-ukrayinsku-a-zakarpatski-mitniki-j-prikordonniki-slovacku/

 

Про формально законні оборудки з валютою, контрабанду й те, чому словаки не повертають наших ухилянтів (за матеріалами публікації О. Штефаньо, сайт Новини Закарпаття). Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/pro-formalno-zakonni-oborudki-z-valyutoyu-kontrabandu-j-te-chomu-slovaki-ne-povertayut-nashih-uhilyantiv/

 

«Кордон та його впливи на соціально-економічний розвиток»: команда ЦАРР спільно з УжНУ та SFPA організували дискусію щодо управління кордонами. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%bd-%d1%82%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%ba/

 

Кордон єднання і співпраці. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/kordon-yednannya-i-spivpraci/

 

Мовні курси в Словаччині для наших захисників. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/movni-kursi-v-slovachchini-dlya-nashih-zahisnikiv/

 

Прикордонники України обмінювалися досвідом зі словацькими колегами. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/prikordonniki-ukrayini-obminyuvalisya-dosvidom-zi-slovackimi-kolegami-2/

 

Стажування в Норвегії. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/stazhuvannya-v-norvegiyi/

 

Євроінтеграційні прагнення України. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/yevrointegracijni-pragnennya-ukrayini/

 

Безпечний та інклюзивний кордон між Україною та Словаччиною: підсумки участі Центру аналізу регіональних ризиків в реалізації міжнародного проєкту. Веб-сайт Центру аналізу регіональних ризиків. URL: https://rrac.com.ua/bezpechnij-ta-inklyuzivnij-kordon-mizh-ukrayinoyu-ta-slovachchinoyu-pidsumki-uchasti-centru-analizu-regionalnih-rizikiv-v-realizaciyi-mizhnarodnogo-proyektu/

​​​​

bottom of page