top of page

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA SIBSU V PREŠOVE

 

Prešovská univerzita včera hostila našu Záverečnú konferenciu #SIBSU, na ktorej sa stretli partneri projektu zo Slovenska a Ukrajiny, ako aj naši nórski kolegovia, ktorých sme mali česť stretnúť online prostredníctvom video správy.

 

Panelisti zastupovali rôzne sektory, od akademickej obce a mimovládnych organizácií až po orgány štátnej správy. Ich spoločné odborné znalosti a perspektívy vrhli svetlo na pozoruhodné úspechy dosiahnuté prostredníctvom projektu SIBSU. 

 

Zároveň sme mali tú česť privítať veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine Mareka Šafina, ktorého prítomnosť dodala konferencii ešte väčší význam.

 

Konferencia bola štruktúrovaná do troch pútavých panelov, z ktorých každý riešil iné aspekty projektu. Na jednom paneli sme sa na chvíľu zamysleli nad cestou, na ktorú sme sa spoločne vydali počas realizácie projektu. Oslávili sme úspechy, zaspomínali na cenné skúsenosti, ktoré sme zdieľali, a rozobrali aktuálnu situáciu. Bolo to úprimné uznanie spoločného úsilia, ktoré nás priviedlo do tohto bodu.

 

Okrem toho sa výskumníci, ktorí neúnavne pracovali na projekte SIBSU, podelili o svoje neoceniteľné výskumné zistenia a poskytli účastníkom hlboký pohľad na predmet. Výmena osvedčených postupov pri zavádzaní a vyučovaní hraničných štúdií bola ďalším zameraním konferencie.

 

Pevne veríme, že projekt SIBSU má potenciál na vytvorenie pozitívnej zmeny, na ktorej sme pracovali. 

 

Radi by sme vyjadrili naše najhlbšie uznanie a poďakovanie každému jednotlivcovi zapojenému do projektu SIBSU. Vaša oddanosť, tvrdá práca a spolupráca boli hnacou silou našich úspechov. Spoločne sme dosiahli zmenu.

 

IMG_9619.HEIC
IMG_9617.HEIC
IMG_9627.HEIC
IMG_9630.HEIC
IMG_9641.HEIC
IMG_9657.HEIC
40eda14f-113d-4511-afd6-ca3ac27f4f2f.JPG

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA SIBSU

V pondelok 19. júna sa na Prešovskej univerzite (Aula č. 103) uskutoční Záverečná konferencia projektu SIBSU. 

Cieľom záverečnej konferencie bude:

 ✓ prezentácia výsledkov projektu;

 ✓ prezentácia výsledkov výskumu realizovaného v rámci projektu za účasti širokého výskumného tímu, ktorého súčasťou sú odborníci z Prešovskej univerzity a Užhorodskej národnej univerzity;  

✓ výmena osvedčených postupov pri zavádzaní a výučbe predmetu "Hraničné štúdiá" a príbuzných predmetov súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou medzi Inštitútom politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Fakultou sociálnych vied Užhorodskej národnej univerzity.

SIBSU.png

Konferenciu bude možné sledovať online: 

https://us06web.zoom.us/j/89616316144?pwd=eS8rclZ5b0M4czFnVGRLNUR1aVpRUT09

Kedy: 19. jún, 09:30 AM 

Passcode: 135739

Webinar ID: 896 1631 6144

UKRAJINU SME DLHO PREHLIADALI

AKO PARTNERA NA SPOLUPRÁCU

MOŽNOSTI SU PRITOM VEĽKÉ

Ako môže Užhorod a Mukačevo pomôcť rozvoju regiónov východného Slovenska?

 

Expert SFPA Alexander Duleba vysvetľuje, ako by rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou priniesol tamojším obyvateľom lepšie nemocnice, školy i viac peňazí pre podnikateľov.

SLOVENSKO-UKRAJINSKÁ HRANICA JE DRSNÁ

AJ PRE ZAHRANIČNÝCH POLICAJTOV Z FRONTEXU

 

Na Slovensko prišlo od minulého roka 128 zahraničných policajtov v rámci európskej agentúry Frontex, aby pomohli pri zvládaní náporu utečencov z Ukrajiny. Niektorých prekvapila náročnosť služby v ťažkom horskom teréne slovensko-ukrajinskej hranice. V rámci hraničného dozoru museli neraz trikrát denne vyšliapať strmé úseky, čo nebolo pre každého jednoduché.

Detaily približuje riaditeľ hraničnej polície Robert Gucký a dodáva, akú techniku zahraniční policajti so sebou priniesli. Na druhej strane aj slovenskí policajti chodia na zahraničné misie v rámci Frontexu. Robert Gucký popisuje, ako zvládajú vyhrotené situácie s migrantmi na vonkajšej schengenskej hranici v Maďarsku či na Balkáne.

SPOLUPRACUJÚCA HRANICA:

PUBLIKÁCIE

 

V rámci aktivity č. 8 vyšli nové publikácie, ktoré sú dostupné v ukrajinskom jazyku: 

Dizajn bez názvu-20.png

AKO DRONY MENIA PRAVIDLÁ HRY

NA HRANICI

 

Moderné drony priniesli veľkú zmenu do fungovania pašeráckeho biznisu na slovensko-ukrajinskej hranici. Malé bzučiace stroje prenášajú cez zelenú čiaru najmä cigarety.

Dokázali by však prepraviť aj človeka? Aké sú ich technické obmedzenia a kam smeruje vývoj?

Odpovede ponúkli profesor František Duchoň a doktor Jozef Rodina z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky

a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rozhovore so šéfredaktorkou portálu www.zahranicnapolitika.sk Evou Mihočkovou. 

ŠTUDIJNÝ POBYT
NÓRSKO

 

V dňoch 29. 3. - 5. 4. 2023 sme v rámci projektu SIBSU zorganizovali štúdijnú cestu desiatich zástupcov hraničnej služby Ukrajiny, ÚHCP Slovenska, či partnerov v Nórsku. 

 

Cieľom pobytov bolo zabezpečiť výmenu skúseností, najlepších praktík, či postupov medzi slovenskými, ukrajinskými a nórskymi partnermi, facilitovať networking predstaviteľov hraničných služieb Slovenska, Ukrajiny a Nórska, či komunikovať aktuálne výzvy a reakcie na ne. 

 

Participanti realizovali stretnutia v Osle v National Police Immigration Service, Národnom koordinačnom centre pre manažment hranice, Policajnej akadémii, či na severe Nórska (Kirkenes) s Komisárom pre hranicu, šéfom hraničného priechodu Stroskog, prístavu v Kirkenes, či predstaviteľmi Civil Defence.

20230402_180923
20230404_111853
20230401_113518
20230331_093831
20230331_144607
20230331_095821
20230331_095801
20230330_134621
20230330_131942
20230331_082438
20230331_091356

DISKUSIA:

HRANICA A JEJ VPLYV

NA SOCIO-EKONOMICKÝ  VÝVOJ

Minulý týždeň sa na Prešovskej univerzite konala diskusia na tému ,,Hranica a jej vplyv na socio-ekonomický vývoj", ktorej sa zúčastnilo približne 60 študentov a zástupcov PU. Zámerom moderovanej diskusie bola prezentácia a výmena slovenských a ukrajinských skúseností so správou hranice, ako aj diskusia o rôznych aspektoch vplyvu hranice na správu, život a rozvoj prihraničných regiónov.

O tom, čo sa zmenilo v súvislosti s hranicou počas pandémie a v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ako sa zmenili podmienky na hranici v čase migračnej a humanitárnej krízy, o projektových zámeroch, cezhraničnej spolupráci či o rozvoji pohraničných regiónov diskutovali:

Alexander Duleba, vedúci programu Východná Európa, SFPA, Prešovská univerzita, PO

Milada Bucseková, Odbor hraničnej polície, ÚHCP SR

Jana Nimrichtová, Finančná správa SR, CÚ Michalovce

Svitlana Mytryayeva, Centrum pre analýzu regionálnych rizík

Oleksandra Kazimirchuk, vedúca kontroly, Hraničná služba Ukrajiny

Všetkým ďakujeme za účasť!

POBYT VÝSKUMNÍČOK

V nedeľu 19. marca sa skončil týždenný pobyt troch výskumníčok z Užhorodskej národnej univerzity na Prešovskej Univerzite. Prešovská univerzita je jedinou univerzitou, na ktorej je akreditovaný predmet Border Studies.

Výskumníčky sa počas pobytu v Prešove oboznámili s výučbou predmetu a po návrate domov môžu získané poznatky uplatňovať v praxi.

336800851_244390168019681_5285422503660494510_n.jpg

JAZYKOVÉ RÝCHLKURZY

Tento týždeň sme zrealizovali posledné kolo jazykových rýchlokurzov organizovaných v rámci projektu #SIBSU

Počas celého týždňa si príslušníci slovenskej a ukrajinskej hraničnej polície a finančnej správy opäť zlepšovali svoje jazykové zručnosti v slovenskom a ukrajinskom jazyku. 

Dúfame, že štyri kolá jazykových kurzov úspešne prispeli ku zefektívneniu komunikácie príslušníkov slovenskej i ukrajinskej pohraničnej a colnej služby s osobami prekračujúcimi hranice oboch krajín i medzi sebou navzájom pri výkone práce na hraniciach. 

Ďakujeme všetkým partnerom, našim  výborným lektorom a všetkým zúčastneným. 

Zemplínska šírava.jpeg

DISKUSIA:

HRANICA A JEJ VPLYV

NA SOCIO-EKONOMICKÝ  VÝVOJ

16. marca na na Prešovskej univerzite uskutoční diskusia na tému Hranica jej vyplv na socio-ekonomický vývoj

Zámerom moderovanej diskusie bude prezentácia a výmena slovensko-ukrajinských skúseností so správou hranice, ako aj diskusia o rôznych aspektoch vplyvu hranice na správu, život a rozvoj prihraničných regiónov. 

Diskusia bude prebiehať v slovenskom aj ukrajinskom jazyku - simultánne tlmočenie bude zabezpečené. 

Od pondelka tiež začína týždenný pobyt troch výskumníčiek z Užhorodskej národnej univerzity na Prešovskej univerzite, počas ktorého sa oboznámia s výučbou predmetu Border Studies (Prešovská univerzita je jedinou, na ktorej je predmet Border Studies akreditovaný. 

Program (SK)

WORKSHOPY

 

6. - 10. februára prebehli workshopy pre príslušníkov pohraničnej polície a finančnej správy zo Slovenska  a Ukrajiny. 

Workshopy boli rozdelené do piatich dní a šiestich tematických okruhov venujúcich sa procesom pri výkone hraničnej kontroly, spoločným hliadkam a colnej kontrole, spolupráci s agentúrou Frontex a Európskemu systému hraničného dozoru, používaniu IT technológií a boju proti nelegálnym preletom cez hranicu, migrácii a pašovaniu tovaru.

Ku každej z tém mali prezentácie zahŕňajúce teoretické poznatky aj praktické skúsenosti lektori z oboch krajín. Sme radi, že sme mohli na Slovensku privítať tiež nášho nórskeho parnera v projekte - Åpenhet, s ktorým prišli

i dvaja predstavitelia nórskej pohraničnej polície, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami a osvedčenými praktikami.

SPOLUPRACUJÚCA HRANICA

V súčasnosti prebieha implementácia aktivity č. 8 projektu SIBSU, ktorej cieľom je spustiť spoluprácu medzi Prešovskou univerzitou a Užhorodskou národnou univerzitou

 

Obe inštitúcie umožnia svojim expertom výmenu skúseností, informácií a plánov v oblasti cezhraničnej spolupráce.

V rámci projektu sa experti a výskumníci z Prešovskej univerzity podelia so svojimi ukrajinskými kolegami o skúsenosti s výučbou predmetu týkajúceho sa výskumu hraníc „Border Studies" a s tým súvisiacich predmetov týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce. Prešovská univerzita je prvou na Slovensku, kde je predmet Border Studies akreditovaný.

 

Momentálne prebieha pobyt dvoch expertov z Prešoveskej univerzity v Užhorode a nasledovať bude pobyt troch expertov z Užhorodu v Prešove, v rámci ktorého sa okrem stretnutí a diskusii o začatí výuky naUžho zucastnia aj na blokovej vyučbe predmetu.

IMG_20230130_100455
IMG_20230202_100816
IMG_20230202_100855
IMG_20230202_110802
IMG_20230202_103546

JAZYKOVÉ RÝCHLOKURZY

V čase od 23. do 27. januára 2023 sa príslušníci slovenskej a ukrajinskej hraničnej polície a finančnej správy zúčastnili ďalšieho kola jazykových rýchlokurzov.

Od pondelka do piatku si tak opäť mali možnosť posilniť svoje jazykové zručnosti v slovenskom/ukrajinskom jazyku, aby dokázali efektívnejšie komunikovať so svojimi zahrančinými kolegami i s osobami, ktoré prekračujú hranice oboch krajín. 

da4d0058-2617-4ca9-9c5d-9bfb725b0c8d.JPG

HUMANITÁRNA POMOC

Na začiatku decembra bola doručená humanitárna pomoc nášmu ukrajinskému partnerovi v projekte SIBSU - Regionálnemu riaditeľstvu v Čope Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny. Humanitárnu pomoc poskytla SFPA, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Centrum analýzy regionálnych rizík, Užhorod a Apenhet.

Pomoc v podobe spacích vakov a zimných topánok bola zabezpečená na základe konkrétnej požiadavky ukrajinského partnera.

Touto cestou sa tiež chceme poďakovať občianskemu združeniu Podaj ďalej Prešov, ktoré pomohlo dodávku úspešne zrealizovať.

DISKUSIA:

HRANICA A JEJ VPLYV

NA SOCIO-EKONOMICKÝ VÝVOJ

9. novembra sa na Užhorodskej národnej univerzite konala diskusia na tému Hranica a jej vplyv na socio-ekonomický vývoj.

Zámerom diskusie bola prezentácia a výmena slovenských a ukrajinských skúseností so správou hranice, výmena skúseností s výučbou predmetu týkajúcej sa hraníc „Hraničné štúdiá“ a s tým súvisiacich predmetov týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce na Prešovskej univerzite, ktorá je prvou na Slovensku, kde sú Hraničné štúdia akreditované, ako aj diskusia o rôznych aspektoch vplyvu hranice na život a hospodárstvo prihraničných regiónov.

315967728_176585688289736_6878840459466397936_n
316315260_176585678289737_3498945138307680527_n
316107846_176585698289735_929355097479387219_n
316026740_176585674956404_8277642572618993541_n
316115155_176585671623071_5735196331102253596_n

JAZYKOVÉ RÝCHLOKURZY

Od 3. do 7. októbra sa konala druhá séria
jazykových rýchlo-kurzov v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

V prvý deň boli kurzy otvorené partnermi projektu SIBSU
vo forme krátkeho príhovoru a privítania účastníkov kurzov.

ŠTUDIJNÉ POBYTY

Medzi 26. septembrom a 7. októbrom prišla na Slovensko skupina ôsmych štátnych zamestnancov z Ukrajiny, aby sa zúčastnili série stretnutí s poprednými predstaviteľmia odborníkmi zo slovenských inštitúcií v oblasti hraničnej a colnej služby a riadenia.

IMG_5297
14876E5E-CA35-443B-9179-F16FFCC4FCFF
IMG_5347
AC5D116E-C0E5-4CC2-B3F1-EB93C5E6A491
IMG_5446
IMG_5426
47B1CDB5-8A38-4657-80AD-6953EF70BD85
51C8BC10-6860-4DB4-8EDD-4197DFB9AD74
91747E94-C5CE-4EB6-AC55-6992B79AB10F
00A5CD77-2658-4F77-93AD-AE0279EDB16B

DNI UKRAJINY

27. septembra sa v rámci podujatia Dni Ukrajiny v Kulturparku v Košiach uskutočnil midterm workshop projektu SIBSU - Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou. 

 

Okrem predstavenia aktivít a stavu ich implementácie sme diskutovali s predstaviteľmi ukrajinských

a slovenských pohraničných regiónov o konkrétnych analytických výstupoch projektu a plánov implemenátorov do budúcnosti

 

Projekt prezentovali zástpcovia ÚHCP, SFPA, RRAC, ale aj Finančného riaditeľstva SR.

slovensko-ukrajinské
bezpečnostné fórum 
[DNI UKRAJINY 2022]

MANUÁLY

 

V rámci aktivity č. 1 projektu SIBSU vyšli prvé štyri manuály týkajúce sa osvedčených postupov zástupcov slovenskej a ukrajinskej hraničnej polície a predstaviteľov colnej správy v oblasti využitia technológií v procese colnej kontroly, aktuálnych trendov v odhaľovaní nezákonného dovozu a vývozu peňažných prostriedkov, obchodovania s ľudmi a aktuálnych trendov pri výcviku služobných psov finančnej správy na odhaľovanie nezákonného dovozu tovaru.

colna kontrola technolgie SK .png
Snímka obrazovky 2022-09-19 o 10.34.54.png
Snímka obrazovky 2022-09-09 o 18.11.54.png
Snímka obrazovky 2022-09-09 o 18.11.32.png
Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.47.50.png
Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.48.55.png
Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.55.20.png
Snímka obrazovky 2022-09-10 o 17.56.01.png

Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) upozorňuje, že na slovensko-ukrajinskej hranici leží obrovský nevyužitý potenciál spoločných projektov, ktoré by mohli priniesť novú kvalitu života ľuďom na oboch stranách.

Vojna na Ukrajine, samozrejme, prepísala všetky plány, ale priestor na rozvoj úzkej cezhraničnej spolupráce sa nestratil. Slovenské samosprávy by s ukrajinskými regiónmi mohli rozvíjať množstvo užitočných projektov v oblasti verejnej dopravy, turizmu, školstva, podnikania a ďalších sektorov.

Prečo však dnes takáto spolupráca nefunguje ako je to v súčasnosti s úrovňou korupcie na Ukrajine, ktorá býva prekážkou rozvoja ekonomických vzťahov, sa dozviete v priloženom videorozhovore.

Rozhovor sa uskutočnil v rámci projektu Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU - Safe and Inclusive Border SK-UA). Projekt implementuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície v spolupráci s Hraničnou službou Ukrajiny, SFPA, Regionálnym centrom analýz rizík z Užhorodu a nórskym partnerom Apenhet (Transparentnosť).

Ukrajina v posledných rokoch prijímala množstvo reforiem, ktoré ju posúvali bližšie štandardom EÚ v oblasti demokracie, právneho štátu, ekonomiky i obchodu. Stále je to však krajina, kde pretrvávala vyššia nedôvera voči bankám a obavy z kurzového rizika. „Preto si mnoho ľudí uchovávalo veľa peňazí v hotovosti aj v prípade, že boli úplne legálne,“ vysvetľuje advokát Andrej Leontiev zo spoločnosti Taylor Wessing Slovakia.

Ako sa preukazuje pôvod peňazí v čase, keď na Ukrajine zúri vojna? A prečo je hotovosť v kufri pre mnohých Ukrajincov doslova nevyhnutnosťou pre prežitie na Slovensku? Odpovede poskytol Andrej Leontiev v priloženom videorozhovore.

Rozhovor sa uskutočnil v rámci projektu Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU - Safe and Inclusive Border SK-UA). Projekt implementuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície v spolupráci s Hraničnou službou Ukrajiny, SFPA, Regionálnym centrom analýz rizík z Užhorodu a nórskym partnerom Apenhet (Transparentnosť).

Robert Gucký, director of the Border Police Office, explains in an interview that although the war in Ukraine is not over, the flow of migration is already beginning to turn: 'We have days when more people leave Slovakia back to Ukraine as vice versa.' About two thousand refugees from Ukraine come to Slovakia every day.

You will find out in the attached video interview how the Slovak-Ukrainian border is technically secured and how the number of illegal migrants entering Slovakia via Ukraine has changed.

The interview took place within the project Safe and Inclusive Border SK-UA (SIBSU). The project is implemented by the Border and Alien Police Office in cooperation with the Border Service of Ukraine, SFPA, the Uzhhorod Regional Risk Analysis Center and the Norwegian partner Apenhet (transparency).

JAZYKOVÉ RÝCHLOKURZY

4. októbra sme zahájili prvú aktivitu - „Jazykové kurzy“, 
kde si naši účastníci počas celého týždňa zlepšovali svoje znalosti slovenčiny a ukrajinčiny.