top of page

Projektová zmluva s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Partnerské dohody:

Zmluva s Regional Risk Analysis Center 

Zmluva s Chop Border Guard Detachment 

 Zmluva s Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, a.s.

Zmluva s Apenhet AS 

bottom of page