top of page

Projekt SIBSU získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 832 827,00 €  prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 61 400,00 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je je zabezpečiť výmenu osvedčených postupov medzi hraničnou políciou a colnou správou Slovenskej republiky a Ukrajiny. 

Granty EHP a Nórska sú financované Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Granty majú dva ciele - prispieť k rovnocennejšej Európe, sociálno -ekonomickej - a posilniť vzťahy medzi Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a 15 prijímateľskými krajinami v Európe.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe 

bottom of page