top of page

Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Skratka názvu: RC SFPA
Sídlo: Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
IČO: 36077534
DIČ: 2021792025
Nie sme platcami DPH

 

Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Strážay, PhD., riaditeľ
Kontaktná osoba: Jitka Ivančíková, finančná manažérka
Kontaktná osoba od 1. 12. 2021: Peter Brezáni, projektový manažér
Kontaktná adresa: RC SFPA, n.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
Tel./fax: +421 2 5443 3151
e-mail: sfpa@sfpa.skbrezani@sfpa.sk

Výzvy na predkladanie ponúk 

Translation

Public polls

Publishing services (printing, graphic design)

bottom of page