top of page
Copy of Copy of Untitled.png
EEA-and-Norway_grants_White.png
svk.png
Original on Transparent copy.png

BEZPEČ A INKLUZÍVNA HRANICA .

logo-ministerstvo-vnutra.png
svk.png
uhcp_znak.png
minv_CMYK-page-0.png
SFPA.png
apen.png
risk.jpeg
state_border_service_UA.png
uni1trans.png

UZHGOROD
NATIONAL UNIVERSITY

projekt GGC01005

Celkovým cieľom projektu SIBSU je uľahčiť zdieľanie najlepších postupov medzi pohraničnou políciou a colnými službami Slovenska a Ukrajiny, ako aj preskúmať vyhliadky na prehĺbenie integrovanej správy hraníc pri súčasnom zvýšení povedomia verejnosti a porozumenia práce pohraničné služby v prihraničných regiónoch a obciach Slovenska a Ukrajiny. Prenos poznatkov o vplyve hranice na sociálno-ekonomický rozvoj pohraničných regiónov, ako aj príležitostí na cezhraničnú spoluprácu medzi miestnou a regionálnou politikou a osobami s rozhodovacími právomocami na oboch stranách hranice .

UA_SVK.jpg
EEA-and-Norway_grants_White.png
svk.png

Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe 

Na projekt „Bezpečné a inkluzívne hranice medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU“ sa poskytuje grant vo výške 832 827,00 EUR z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP .

NAŠI PARTNERI

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk 

logo-ministerstvo-vnutra.png
svk.png
uhcp_znak.png
minv_CMYK-page-0.png
state_border_service_UA.png
SFPA.png
risk.jpeg
apen.png
uni1trans.png

UZHGOROD
NATIONAL UNIVERSITY

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 61 400,00 € .

Business Conference

NOVINKY

AKTIVITY

TEMATICKÉ DIELNE A PRÍRUČKY

Pre predstaviteľov hranice a colnú správu na oboch stranách hranice

SPOLOČENSTVÁ

Pre slovenských (na Ukrajine) a ukrajinských (na Slovensku) úradníkov a študijný pobyt (zmiešaná skupina) v Nórsku

KRÁTKE ROZHOVORY

Kurzy krízovej komunikácie pre zástupcov hraničnej a colnej správy na oboch stranách hranice

JAZYKOVÉ KURZY

Kurzy ukrajinského jazyka pre Slovákov, kurzy slovenčiny pre Ukrajincov

KONFERENCIE PROJEKTOV

Webové stránky / sociálne účty, verejné prednášky, rozhovory pre regionálne a miestne médiá a študijné cesty pre novinárov k hraniciam

SPOLOČNÉ DIELNE

Hraničná a colná správa z oboch strán hraníc s miestnymi a regionálnymi zástupcami v prihraničných regiónoch

BUDOVANIE KAPACÍT

Príprava odborníkov na cezhraničnú spoluprácu na Slovensku a na Ukrajine

PREVOD VEDOMOSTÍ

Zlepšenie plánovania cezhraničnej spolupráce - odborné materiály pre politikov a subjekty s rozhodovacími právomocami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, konferencia o zdieľaní zistení a vytváranie sietí verejných činiteľov

BEZPEČ · INKLUZÍVNA · SPOLUPRÁCA

NEWS
Business Conference

NOVINKY

VRiaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Robert Gucký v rozhovore s šéfredaktorkou portálu Zahraničná politika Evou Mihočkovou.

AKTIVITY

Tematické semináre a manuály

Pre zástupcov hraničnej a colnej administratívy na oboch stranách hranice

Štipendijné pobyty

Pre slovenských (na Ukrajine) a ukrajinských (na Slovensku) predstaviteľov a vzdelávacie pobyty(miešané skupiny) v Nórsku

„Short-talks“

Kurzy krízovej komunikácie pre zástupcov hraničnej a colnej administratívy na oboch stranách hranice

Jazykové rýchlo-kurzy

Ukrajinský jazykový kurz pre Slovákov a vice versa

Projektové konferencie

Webové stránky/sociálne účty, verejné prednášky, interview pre regionálne a lokálne médiá, študijné exkurzie na hranice pre novinárov

Spoločné semináre

Týkajúce sa hraničnej a colnej administratívy z oboch strán hranice s miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi v pohraničných oblastiach

Vytváranie ľudských zdrojov

Prípravou odborníkov na Slovensku a Ukrajine v oblasti cezhraničnej spolupráce

Odovzdávanie vedomostí

Za účelom zdokonalenia cezhraničnej spolupráce, poskytnutie odborných materiálov s cieľom pomôcť pri rozhodovaní na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, konferencia s cieľom podeliť sa o výsledky zistení

BEZPEČ · INKLUZÍVNA · SPOLUPRÁCA

EEA-and-Norway_grants_White.png
svk.png
KONTAKT

AKO MÔŽEME POMÔCŤ?

Kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám pošlite e-mail priamo na

puskarova@sfpa.sk

Ďakujeme za odoslanie!

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
logo-ministerstvo-vnutra.png
uhcp_znak.png
minv_CMYK-page-0.png
SFPA.png
apen.png
risk.jpeg
state_border_service_UA.png
uni1trans.png

UZHGOROD
NATIONAL UNIVERSITY

bottom of page